Hulajnoga elektryczna na pomoście, w tle morze.

Będą regulacje ws. hulajnóg elektrycznych

Hulajnogi wjadą na ścieżki rowerowe, rozwiną prędkość do 25 km/h, ale nie wsiądą na nie osoby poniżej 10 r.ż. – to tylko niektóre z propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie Prawa o ruchu drogowym. W ramach konsultacji publicznych o uwagi został poproszony również Polski Związek Niewidomych.

Na początku lutego br. PZN zwrócił uwagę na problem niewłaściwego zostawiania hulajnóg na ulicach polskich miast. – Przede wszystkim jesteśmy przekonani o tym, że społeczeństwo, ludzi obok nas, potencjalnych użytkowników tych jednośladów powinno się edukować w tej sprawie, tłumaczyć, jakie zagrożenia wynikają z pozostawiania hulajnóg na chodnikach naszych miast – apelowaliśmy w mediach społecznościowych. Przez kilka kolejnych miesięcy pojawiało się wiele artykułów, nakreślających ten problem. Teraz powstał projekt ustawy, którego celem jest opracowanie przepisów dot. sposobu wykorzystywania hulajnóg elektrycznych.

Projekt wprowadza kategorię urządzeń transportu osobistego (hulajnogi elektryczne). Określa m.in. wymiary pojazdów tego typu – nie powinny przekraczać 0,9 m szerokości w ruchu oraz 1,25 m długości, a także ich masę – nie mogą ważyć więcej niż 20 kg. Natomiast prędkość, z jaką mają się poruszać, nie może być większa niż 25 km/h. Do urządzeń transportu publicznego będą zaliczane pojazdy z napędem elektrycznym.

Kierujący hulajnogami (czyli użytkownicy powyżej 10 r.ż.) będą mogli poruszać się po ścieżkach rowerowych. Powinni mieć też odpowiednie uprawnienia, takie jak w przypadku rowerów (m.in. kartę rowerową). W wyjątkowych sytuacjach (kiedy zabraknie wydzielonej ścieżki rowerowej) użytkownicy hulajnóg będą mogli wjechać na jezdnię (i poruszać się po niej z prędkością nie większą niż 30 km/h) lub na chodnik o szerokości co najmniej 2 m (dozwolona prędkość to w tym przypadku ponad 30 km/h). Kierujący będą jednak musieli pamiętać o ustępowaniu pierwszeństwa pieszym. Co więcej, hulajnóg nie będzie można zostawiać miejscach utrudniających ruch czy zagrażających bezpieczeństwu pieszych.

Uwagi do projektu ustawy można zgłaszać do 9 września.