Treść artykułu

Człowiek piszący na komputerze.

Specjaliści Okręgu Opolskiego PZN oferują audyty dostępności

Minął już jakiś czas od wejścia w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy te mają na celu stworzyć osobom ze szczególnymi potrzebami, czyli m.in. osobom z niepełnosprawnościami czy seniorom, warunki do samodzielnego i bardziej komfortowego korzystania z budynków i usług administracji oraz innych podmiotów publicznych. W nawiązaniu do tej regulacji prawnej, specjaliści z Okręgu Opolskiego PZN oferują profesjonalny audyt dostępności budynków i stron internetowych.

Jest to audyt:

  • wszelkich budynków użyteczności publicznej,
  • wind,
  • ciągów komunikacyjnych,
  • przystanków i dworców komunikacji publicznej
  • stron internetowych.

W ramach audytu dostępności specjaliści sprawdzają najważniejsze cechy serwisu internetowego, które decydują o jego zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych, a następnie tworzą raport uwag oraz sprawdzonych elementów. Raport dostępności strony internetowej dostarczy fachowej wiedzy o jakości serwisu i pozwoli podjąć decyzje o jego przyszłej przebudowie i rozwoju.

Oprócz podstawowej wersji raportu oferowana jest też zaawansowana opcja audytu dostępności strony, bazująca nie tylko na WCAG 2.1 oraz sekcji 508, ale oparte również na doświadczeniach i dobrych praktykach osób z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz motoryki.

Okręg oferuje też szkolenia kadry instytucji użyteczności publicznej w zakresie standardów obsługi osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących.

Wszystkie audyty i szkolenia przeprowadzają specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Oprócz materiałów przygotowanych przez audytorów, wydawany jest specjalny certyfikat Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Opolskiego o przeprowadzeniu audytu lub szkolenia.

Kontakt:

e-mail: dyrektor_pzn_opole@op.pl

Tel.: 609 145 401

 

Fot. Shutterstock