Treść artykułu

Audioprzewodnik

zapraszam do korzystania z audioprzewodnika po wybranych obiektach sztuki współczesnej zlokalizowanych w przestrzeni publicznej Warszawy: w Parku Rzeźby w Królikarni, na Bulwarach Wiślanych oraz w Parku Rzeźby na Bródnie.

Przewodnik jest dedykowany osobom z dysfunkcją wzroku. Powstał w ramach projektu “Sztuka Publiczna Dostępna”, którego celem jest stworzenie równych szans w dostępie do sztuki w sferze publicznej – obszarze, który z definicji powinien być wspólny i widzialny dla wszystkich.

Audioprzewodnik “Sztuka Publiczna Dostępna”

Audioprzewodnik jest bezpłatny. Został zrealizowany w ramach stypendium “Aktywność obywatelska” MKiDN.

Zapraszam do korzystania i rozpowszechniania!

Łukasz Rodziewicz