Otwarty atlas leży na stole. Na nim położone są okulary.Na jednej z jego stron położone są okulary.

Atlas Kresów Wschodnich

Wakacje się skończyły, a my wciąż podróżujemy… Tym razem udamy się w podróż w czasie na Kresy Wschodnie, aby przedstawić Państwu ich spuściznę narodową.

Bogactwo kulturowe i historyczne Kresów Wschodnich przybliżymy za pomocą wydawnictwa zawierającego 12 barwnych plansz dotykowych, publikacje w powiększonym druku oraz broszurę brajlowską opisującą użyte na poszczególnych tyflomapach skróty brajlowskie. Wersja HTML publikacji dostępna będzie na stronie Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących “Trakt”.

Całość, analogicznie do poprzednich atlasów, znajdować się będzie w teczce.

Obecnie przyjmowane są zamówienia na bezpłatny egzemplarz atlasu. Jeśli chcą Państwo go nabyć, prosimy pisać na publikacje@trakt.org.pl, w temacie wpisując Kresy Wschodnie, a w treści wiadomości swoje dane adresowe do wysyłki, tak jak adresujemy koperty, a więc w odpowiedniej kolejności i linii. Ułatwi to tworzenie bazy wysyłkowej.