Treść artykułu

różne ikonki ludzi - grafika obrazująca rekrutację

Ankieta dotycząca odbioru dzieła sztuki

Student V roku studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowuje pracę magisterską dotyczącą odbioru emocjonalnego audiodeskrypcji dzieła sztuki przez osoby niewidome i niedowidzące. W związku z tym zwraca się z prośbą do osób z dysfunkcją narządu wzroku o wypełnienie anonimowej ankiety.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh0wqfIlsfdOS78INStzpaoYYDK13wnaqCVsquxC72NDF6IA/viewform?usp=sf_link

Fot. Unsplash