Ankieta dot. problemów z dostępem osób niepełnosprawnych do transportu kolejowego

Instytut Kolejnictwa, jako powiązana strona trzecia PKP S.A., uczestniczy w projekcie EUIn2Stempo w ramach wspólnej inicjatywy europejskiej Shift2Rail ukierunkowanej na badania i innowacje w transporcie kolejowym. Celem projektu In2Stempo jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań m.in. w zakresie poprawy jakości obsługi i poczucia bezpieczeństwa podróżnych na stacjach kolejowych.

W ramach projektu In2Stempo realizowany jest pakiet roboczy WP8 dotyczący poprawy warunków dostępu z peronu do pociągu (z jęz. angielskiego Platform TrainInterface) dla podróżnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównym celem tego pakietu jest poszukiwanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które w przyszłości pozwolą na lepsze dostosowanie infrastruktury kolejowej oraz taboru przewozowego dla podróżnych, w tym bezpieczne pokonywanie luki pomiędzy peronem a wagonem podczas wsiadania i wysiadania z/do pociągu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w załączonej ankiecie dotyczące doświadczeń z podróży koleją, a w szczególności istniejących problemów z dostępem infrastruktury kolejowej (perony) dla osób niepełnosprawnych. Uzyskane od Państwa odpowiedzi oraz wskazane sugestie i uwagi pozwolą na opracowanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym w szczególności podróżnych niepełnosprawnych.

Z uwagi na konieczność wymiany informacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w projekcie będziemy wdzięczni za wypełnienie załączonej ankiety do 14.10.br. Wypełnioną ankietę prosimy o odesłanie na adresy mailowe Instytutu Kolejnictwa ikolej@ikolej.pl lub osób wymienionych poniżej.

W przypadku wątpliwości związanych z ankietą, jesteśmy gotowi służyć pomocą. W tym celu prosimy o kontakt bezpośredni z następującymi osobami:

Do pobrania