Treść artykułu

Dwoje seniorów - kobieta i mężczyzna - podczas spaceru. Trzymają się za ręce.

„Aktywni plus”. Można uzyskać dofinansowanie do projektów wspierających seniorów

Od 25 tys. do 250 tys. zł – tyle może wynieść dofinansowanie dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz seniorów. Takie wsparcie przewidziane jest w ramach nowego programu „Aktywni plus”. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty od 4 do 26 marca br. Tegoroczny budżet programu wynosi 40 mln zł.

Program „Aktywni+” kontynuuje działania Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020, który był realizowany do końca 2020 r. Celem inicjatywy jest m.in. zwiększenie aktywności osób starszych, wsparcie osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania oraz rozwój wolontariatu seniorów i ich zaangażowania na rynku pracy. Organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie projektów w czterech priorytetowych obszarach:

  • aktywność społeczna,
  • partycypacja społeczna
  • włączenie cyfrowe,
  • przygotowanie do starości.

Wymagany jest wkład własny (pieniężny oraz osobowy) w wysokości co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Oferty można składać od 4 do 26 marca 2021 r. do godz. 16.00 przez generator ofert: https://das.mrips.gov.pl/

Źródło: Oprac. na podstawie informacji PAP

Fot. Pixabay