Treść artykułu

Ujęcie na palce, które układają klocki z symbolami dostępności

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Okręgu Podkarpackim PZN

Okręg Podkarpacki PZN realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane do udziału w tej inicjatywie.

Celem działania jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie będzie wynikało z opracowanego przez doradcę zawodowego dla każdego uczestnika – Indywidualnego Planu Działania. Mogą to być kursy, szkolenia, czy też inne formy pomocy.

Projekt jest adresowany do 150 osób z niepełnosprawnościami, powyżej 18 roku życia, zamieszkałych w województwie podkarpackim. Wsparciem zostanie objętych 50 osób bezrobotnych, biernych zawodowo z powodu choroby oraz 100 osób pracujących, które wymagają poprawy swojej sytuacji na rynku pracy.

Dokumentacja rekrutacyjna i regulamin znajdują się na stronie: http://pzn.rzeszow.pl/uncategorized/aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-wojewodztwie-podkarpackim/.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Okręgu Podkarpackiego PZN, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów. tel.: (17) 862 23 28, 662 177 551, e-mail: dyrektor@pzn.rzeszow.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działania będą realizowane od 01.08.2021 r. do 30.06.2023 r.