Rozrzucone banknoty dwustuzłotowe

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Renta socjalna, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek opiekuńczy i inne. To niektóre ze świadczeń przyznawanych osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Warto wiedzieć, jakie wsparcie można otrzymać. Poniżej przedstawiamy rodzaje i wysokość tych świadczeń. 

Typy i kwoty wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów:

  • renta socjalna – 1100 zł,
  • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł, od 1 listopada 2019 r. – 215,84 zł,
  • składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne dla rodzica – 561 zł  miesięcznie
  • świadczenie pielęgnacyjne – 1583 zł,
  • zasiłek opiekuńczy – 620 zł,
  • zasiłek dla opiekuna – 620 zł,
  • zasiłek rodzinny – 124 zł miesięcznie,
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 110 zł miesięcznie (dziecko w wieku 5-24), 95 zł (dziecko w wieku do 5 lat),
  • świadczenie wychowawcze („Rodzina 500+”) – 500 zł miesięcznie,
  • „Dobry start” na uczące się dziecko – jednorazowo 300 zł.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania świadczeń i kryteriów, jakie trzeba spełnić, znajdują się na stronie : https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-finansowe.