Jak rozwinąć swoje umiejętności?

Zmiany, które niesie obecny rynek pracy wpłyną na specyfikę pracy i wymagane w niej umiejętności. Aby w przyszłości odnieść sukces na rynku pracy, zacznij rozwijać umiejętności.Spróbujmy przeanalizować, które umiejętności są i będą cenione na obecnym rynku pracy?Oto umiejętności, których znaczenie będzie rosło:

1. Umiejętność ciągłego doskonalenia się

Pamiętaj, że nauka nie kończy się na szkole średniej czy studiach…”Na naukę nigdy nie jest za późno”. Obecne tempo rozwoju wiedzy zmusza nawet specjalistów do uczenia się. Aby sprostać nowym wyzwaniom, będziesz musiał/a przez całe życie poszerzać swoją wiedzę i techniczne umiejętności. Jeżeli specjalizujesz się w jednej dziedzinie na bieżąco musisz monitorować zmiany zachodzące w tym obszarze.

 • Wykorzystaj okres nauki szkolnej na rozwijanie technik uczenia się, zapamiętywania i pełnego wykorzystywania możliwości swojego umysłu.
 • Staraj się korzystać z różnego rodzaju kursów, szkoleń, które są realizowane w ramach projektów i można z nich skorzystać nieodpłatnie.
 • Bardzo cennym źródłem wiedzy i informacji są nowoczesne technologie (multimedia, Internet).
 • Jedną z bardziej cenionych obecnie umiejętności jest znajomość języków obcych. Ucz się ich aby móc korzystać z różnorodnych źródeł informacji i współpracować z ludźmi innych narodowości.
 • Szukaj okazji do utrwalania wiedzy poprzez stosowanie jej w praktyce – najwięcej uczymy się samemu rozwiązując problem. Czytając zapamiętujesz 10%, 20% słuchając, 30% obserwując, 60% – opowiadając o tym, czego się nauczyłeś/aś, 90% – samodzielnie dochodząc do tego, w czym tkwi problem i samemu znajdując rozwiązanie.

2. Umiejętność selekcji i wykorzystania zdobytych informacji

Z uwagi na to, że w dzisiejszym świecie coraz częściej spotykamy się z nadmiarem i natłokiem informacji, spośród których często trudno wybrać te właściwe należy wykształcić w sobie umiejętność ich selekcji.

Najważniejsze jest, aby dokładnie wiedzieć, czego konkretnie się poszukuje.

 • Poszukiwanie informacji zacznij od znanych, często wykorzystywanych źródeł (ekspertów w danej dziedzinie, organizacji zajmujących się daną dziedziną wiedzy, fora branżowe).
 • Załóż sobie adres e-mailowy a jeśli już go masz załóż prenumeratę czasopism internetowych z interesującej Cię dziedziny.
 • Jeśli nie masz komputera, znajdź inne możliwości korzystania z Internetu (kafejki internetowe, urzędy pracy, biura karier, uczelnie, koła naukowe, organizacje pozarządowe, znajomi).
 • Bądź selektywny/a! Nadmiar informacji jest równie niekorzystny, jak ich brak – ważniejsza jest jakość niż ilość.

3. Elastyczność rozumiana jako zdolność szybkiego dostosowywania się do zmian

Niewątpliwie tempo zmian w dzisiejszym świecie, wymaga umiejętności szybkiego reagowania i łatwości dostosowywania się do coraz to nowych warunków i wymagań, tak aby działać szybciej i skuteczniej niż konkurencja.

 • Obserwuj zmiany zachodzące w otoczeniu, dostosowuj swoje plany realizacji celu do zaobserwowanych na rynku tendencji.
 • Staraj się nie zamykać na zachodzące zmiany, ponieważ są one nieuniknione i im szybciej się w nich odnajdziesz tym łatwiej będzie Ci funkcjonować w nowych realiach.
 • Aby szybciej się dostosować pomyśl o działaniu np.: w organizacjach pozarządowych.

4. Umiejętność współpracy

Aby skutecznie poruszać się w zróżnicowanym środowisku, należy nauczyć się otwartości na różnice w poglądach i odmienne widzenie świata i akceptacji ludzi takimi, jakimi są. Sami też oczekujemy akceptacji, dlatego Twoja otwartość na innych może im pomóc w zaakceptowaniu Ciebie.

 • Należy pamiętać, że każdy z nas jest inny, ma swoją własną niepowtarzalną specyfikę, dlatego ważne jest, abyś nie zamykał się tylko we własnym środowisku w obawie przed brakiem zrozumienia, akceptacji i wsparcia. W dużej mierze Ty decydujesz jak będą wyglądały Twoje kontakty z otoczeniem (dajesz szansę współpracy ze sobą, albo nie).
 • Wykorzystuj nadarzające się okazje do poznawania i rozumienia innych ludzi, z różnych środowisk (wspólne projekty, wyjazdy, turnusy rehabilitacyjne).

Przeanalizuj swoje poglądy w celu wyeliminowania stereotypowego myślenia typu: „inni mnie nie rozumieją”, „nie zaakceptują mnie”, „obawiają się mnie”, „lepiej siedzieć w domu, przynajmniej nic złego mnie nie spotka”, „niepełnosprawny ma zawsze pod górkę”, „niepełnosprawny nic nie może osiągnąć”, ponieważ to jest droga do izolacji i frustracji. Niczego takim myśleniem nie osiągniesz a jedynie spowodujesz, że będziesz czuć się bardzo źle. Staraj się bliżej poznawać ludzi, z którymi pracujesz, uczysz się, spędzasz wolny czas.

Każda grupa ma swoją specyfikę i w każdej grupie możesz pełnić różne role, ale w jakiejkolwiek grupie efekty pracy są warunkowane wspólną wolą współpracy i motywacją do osiągnięcia celu.

5. Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość

Kreatywność i umiejętność tworzenia nowych, niestereotypowych rozwiązań coraz częściej stanowi zarówno o sukcesie firmy na rynku, jak i o zawodowym sukcesie pracownika. Kreatywnego myślenia można się nauczyć.

 • Bierz udział w kursach rozwijających twórcze myślenie, czytaj książki na ten temat.
 • Nie akceptuj gotowych recept – szukaj rozwiązań najlepiej pasujących do sytuacji. Nie zawsze to co pasuje innym musi pasować Tobie. Być może uda Ci się uzyskać jeszcze lepszy efekt. Pomyśl jaką satysfakcję wówczas poczujesz? Dla każdego zagadnienia czy problemu staraj się znaleźć kilka rozwiązań.
  Do nowych problemów próbuj dostosowywać rozwiązania stosowane w innych dziedzinach.

W swoich zainteresowaniach koncentruj się na istniejących możliwościach, sposobach rozwiązań a nie na przeszkodach, trudnościach. Bariery są po to, aby je pokonywać a nie po to, aby się nad nimi zatrzymywać. Jeden z Prezesów polskiej organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych (sam będąc osobą z niepełnosprawnością) często powtarzał swojemu zespołowi, że nie powinno się używać stwierdzenia „nie da się”, bo to uruchamia myślenie o poddaniu się. Przy największych trudnościach powinno się używać stwierdzenia „spróbuję, sprawdzę, przekonam się, podejmę próbę jeszcze raz…”, ponieważ to uruchamia nasze myślenie w kierunku działania na rzecz pokonania istniejącej trudności. Przekonaj się sam…