Już dziś Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS

Już dziś Dzień Osób z Niepełnosprawnością w ZUS

W całej Polsce po raz kolejny obchodzimy Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem „Żyj aktywnie”. Głównym organizatorem wydarzenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Biorą w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci z NFZ i PFRON, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

Na spotkaniach organizowanych w oddziałach ZUS w całym kraju można:

  • ZUS: dowiedzieć się, jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, otrzymać informacje na temat innych przysługującym osobom niepełnosprawnym świadczeń, założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych na www.zus.pl, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez Internet;
  • PFRON: dowiedzieć się, jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, wyjechać na turnus rehabilitacyjny czy ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będzie również mowa o Systemie Obsługi Dofinansowań, programie wyrównywania różnic między regionami;
  • NFZ: uzyskać informacje o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia (np. sprzętu ortopedycznego czy wyrobów medycznych). Dowiedzieć się, jak posługiwać się portalem Terminy Leczenia, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i jakie ma funkcje oraz uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Informacje o wydarzeniach w danej okolicy można znaleźć w zakładkach na stronie: https://www.zus.pl/dzienon.