Treść artykułu

O projekcie

W ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON „Sięgamy po sukces” Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny otrzymał dofinansowanie do projektu „Zrób to sam – szkolenie instruktorów życia codziennego”.

Projekt będzie realizowany w terminie od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Projekt ma na celu szkolenie kadry specjalistów czynności życia codziennego, zaangażowanej w bezpośredni proces rehabilitacji osób z problemami wzroku, głównie nowo ociemniałych i tracących wzrok i przez to podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

W ramach projektu zorganizujemy szkolenie podnoszące kwalifikacje 16 osób, głównie pracujących i współpracujących z jednostkami PZN ze wszystkich województw. Szkolone osoby chcemy wyposażyć w umiejętność posługiwania się nowo wydanym, dofinansowanym przez PFRON, programem rehabilitacyjnym dotyczącym czynności życia codziennego „Zrób to sam. Rozwijanie samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku”. Program szkolenia obejmie także zagadnienia z zakresu: nowych technologii wykorzystywanych w nauczaniu codziennych czynności, adaptacji przestrzeni oraz wymianę doświadczeń.

Program projektu przewiduje 122 godzin zajęć, w tym:

 1. 20 godzin wykładów podzielonych na następujące bloki tematyczne:
  1. Strategie związane z nauczaniem i uczeniem się.
  2. Nowe technologie w czynnościach życia codziennego.
  3. Adaptację przestrzeni dla osób z uszkodzonym wzrokiem.
 2. 78 godzin ćwiczeń:
  Ćwiczenia będą pogłębieniem wiedzy nabytej w trakcie wykładów i praktycznym ich zastosowaniem. Zajęcia obejmą miedzy innymi następujące bloki tematyczne:

  1. Przygotowanie do nauki – zestaw ćwiczeń wstępnych (rozwijanie sprawności rąk; ćwiczenie siły dłoni; rozwijanie świadomości własnego ciała i umiejętności kontrolowania jego pozycji; znajomość i rozumienie pojęć).
  2. Zajęcia związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
  3. Ubieranie się.
  4. Posiłki.
  5. Czynności samoobsługowe.
  6. Dawkowanie leków (rozróżnianie, odmierzanie dawek)
  7. Robienie zakupów
  8. Podpisywanie się i inne umiejętności.
  9. Wykorzystanie nowych technologii w nauce czynności życia codziennego.
  10. Wykonanie symulacji adaptacji mieszkania do potrzeb osoby z problemami wzroku.
 3. 8 godzin praktyk
  Każdy uczestnik będzie w ramach praktyk uczyć osobę niewidomą wybranych zagadnień z czynności życia codziennego.
 4. 16 godzin wsparcia indywidualnego:
  Celem konsultacji indywidualnych jest bieżące reagowanie na pytania i wątpliwości uczestników wynikające z wprowadzania do pracy zawodowej wiedzy zdobytej w czasie wykładów, ćwiczeń i praktyk.

Ponadto uczestnicy projektu będą mieli okazję do wymiany doświadczeń. Uczestnicy szkolenia będą zdawać egzamin teoretyczny i praktyczny oraz otrzymają zaświadczenia.

Wkrótce zamieścimy informacje o zasadach rekrutacji do Projektu.

Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN

Projekt “Zrób to sam – Szkolenie specjalistów czynności życia codziennego” jest współfinansowany ze środków PFRON
PFRON Logo