Zasady dokonywania oceny przez PZN napisów brajlowskich na opakowaniach leków

Zasady opiniowania napisów brajlowskich na opakowaniach leków

W związku z koniecznością dokonywania oceny napisów brajlowskich na opakowaniach leków, zarówno napisów płaskich (projektów) jak i napisów wypukłych (na gotowych opakowaniach) przyjmujemy następujące zasady:

Na stronie www.pzn.org.pl umieszczone są ujednolicone teksty zawierające:

  • Stanowisko Polskiego Związku Niewidomych w sprawie napisów w brajlu na opakowaniach leków, ze sposobem zapisu w brajlu znaków stosowanych do zapisu nazwy, dawki, postaci produktu leczniczego wraz ze standardem czcionki brajlowskiej na potrzeby oznaczania opakowań do leków,

  • Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wymagań w zakresie informacji na opakowaniu oraz ulotki umieszczonej wewnątrz opakowania (art.56, Dyrektywa 2004/27/EC ze zmianami),

  • Stanowisko PZN w sprawie udostępniania osobom niewidomym i słabowidzącym informacji o lekach zawartych w ulotkach.

Powołuje się w Instytucie Tyflologicznym PZN komisję oceniającą poprawność zapisu brajlowskiego składającą się z tyflopedagogów i osób niewidomych.
Komisja może oceniać każdy lek dwa razy, raz w wersji płaskiej, a raz w wypukłej:

I. Raz – napisy płaskie brajlowskie, wydając opinie po pozytywnej ocenie lub komunikując się ze zleceniodawcą i informując o znalezionych błędach. Ostemplowana kopia opinii pozostaje w Instytucie Tyflologicznym PZN. Prosimy o dostarczanie projektów napisów płaskich brajlowskich na schematach opakowań.

II. Raz – napisy brajlowskie wypukłe, wydając certyfikat. Ostemplowana kopia certyfikatu pozostaje w Instytucie Tyflologicznym PZN. Przy ocenie brane są pod uwagę następujące cechy napisu: zgodność z zasadami zapisu brajlowskiego w języku polskim i czytelność wypukłych punktów. Każda z cech oceniana jest osobno. Producent opakowań/firma farmaceutyczna dostarcza do oceny komisji minimum 3 gotowe opakowania tego samego preparatu (ocena powtarzalności jakości produktu).

Pracę za każdą opinię i certyfikat jednego leku wyceniamy na 170,00 zł + VAT. Powyższe zasady obowiązują do końca 2019 roku.

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny Centrum Rehabilitacji