Treść artykułu

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/PZN/2020 na przeprowadzenie kursów języków obcych dla osób niewidomych i słabowidzących – ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano firmy do realizacji części I, II,i IV. Zapytanie w części III zostało unieważnione.