Treść artykułu

Zapytanie ofertowe nr 17/AA/PZN/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego “Mediacje poziom podstawowy” dla grupy 4 osób z niepełnosprawnością wzroku – ROZSTRZYGNIĘTE

26.08.2019 – Zapytanie ofertowe nr 17/AA/PZN/2019 zostało rozstrzygnięte. Wpłynęła 1 oferta.