Zapraszamy na konferencję “Zobaczyć rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących”

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku oraz Polski Związek Niewidomych zapraszają na konferencję pod patronatem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego „Zobaczyć rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących”, która odbędzie się 27 września 2018 r. w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (budynek G, sala 14).

W opinii organizacji pozarządowych reprezentujących osoby z dysfunkcją wzroku w Polsce brakuje instytucjonalnego systemu rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok, umożliwiającego zdobycie maksymalnej samodzielności i niezależności. Podczas konferencji pokażemy, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa zindywidualizowana, wieloaspektowa rehabilitacja, dostosowana m.in. do wieku czy stopnia niepełnosprawności.

Wybrani specjaliści opowiedzą uczestnikom, czym jest rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku, czym różni się od rehabilitacji w rozumieniu potocznym i jakie korzyści odnoszą z niej osoby niewidome i słabowidzące. Na koniec wspólnie wypracujemy wnioski i rekomendacje dla decydentów – zależy nam bowiem na tym, by konferencja przyniosła wymierne efekty.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, przewidywany koniec – godz. 14.00. Współorganizatorami wydarzenia są: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR), Fundacja Edukacji Nowoczesnej (FEN), Fundacja Szansa dla Niewidomych, Fundacja Vis Maior, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”.

Konferencja będzie transmitowana na żywo na stronie Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp#.

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

PROGRAM KONFERENCJI

ZOBACZYĆ REHABILITACJĘ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

27 września 2018 roku, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, budynek G, sala 14

10.00–10.15 OTWARCIE KONFERENCJI, POWITANIE UCZESTNIKÓW, WPROWADZENIE

Małgorzata Wypych, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku, Małgorzata Pacholec, Dyrektor Instytutu Tyflologicznego

10.15–10.30 CZYM JEST REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU?

Elżbieta Oleksiak, Polski Związek Niewidomych

10.30–11.00 REHABILITACJA PODSTAWOWA – KONIECZNOŚĆ CZY LUKSUS?

 1. Rehabilitacja kompleksowa – Jolanta Kramarz, Fundacja Vis Maior
 2. Od leczenia do rehabilitacji – Magdalena Raczyńska, Fundacja Vis Maior
 3. Świadczenie gwarantowane – Teresa Kłys, Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN
 4. Sprzężona niepełnosprawność przez całe życie – Małgorzata Książek, TPG, Elżbieta Paradowska, APS
 5. Pies przewodnik – Joanna Witkowska, Fundacja Pies Przewodnik

11.00–11.20 MAŁE NIEWIDOME DZIECKO

 1. Model wczesnego wspomagania – Anna Witarzewska, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza”
 2. Dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – doświadczenia, problemy, wnioski – Sylwia Tołczyk, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

11.20–11.50 REHABILITACJA NA KAŻDYM POZIOMIE EDUKACJI

 1. Rehabilitacja dzieci i młodzieży w szkole specjalnej – Dorota Gronowska, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach
 2. Rehabilitacja w edukacji włączającej – Joanna Piwowońska, Fundacja FIRR
 3. Rola uczelni w procesie kształcenia i rehabilitacji – Paweł Wdówik, UW

11.50–12.20 PANEL DYSKUSYJNY

12.20–13.00 POCZĘSTUNEK

13.00–13.30 REHABILITACJA ZAWODOWA

 1. Bariery wejścia na rynek pracy – Justyna Kucińska, FIRR
 2. Aktywizacja zawodowa – kogo, jak i po co aktywizować – Małgorzata Drozd, FEN
 3. Spółdzielnie niewidomych miejscem pracy – Dagmara Zdybek, OPZON
 4. Pracodawcy – ich potrzeby i możliwości – Piotr Braun, FEN

13.30–14.00 DOSTĘPNOŚĆ

 1. Dostępne środowisko jako warunek samodzielnego i niezależnego życia – Janusz Mirowski
 2. Dostępne otoczenie – Adam Kalbarczyk
 3. Dostępna informacja – Henryk Rzepka
 4. Produkty i usługi zaprojektowane uniwersalnie – Maciej Motyka
 5. Indywidualne podejście – Marek Kalbarczyk

Wszyscy prelegenci z Fundacji Szansa dla Niewidomych.

14.00 Zakończenie konferencji