Treść artykułu

Organizatorzy World Blindness Summit

Zapisz się na webinaria prowadzone przez międzynarodowych ekspertów

Światowa Unia Niewidomych (WBU) organizuje w czerwcu w formie online międzynarodowy zjazd World Blindness Summit 21. Uczestniczyć w nim będą eksperci i przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z dysfunkcją wzroku z blisko 190 krajów. Organizowane będą też webinaria poruszające różnorodne tematy, na które mogą się zapisać wszyscy chętni.

Ponad 1000 uczestników z blisko 190 krajów będzie dzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia z niepełnosprawnością wzroku i nowymi rozwiązaniami, które wprowadzili w ostatnich latach.

W czasie zjazdu, od 21 do 25 czerwca br. rozstrzygnie się przyszłość WBU, podsumowana będzie dotychczasowa działalność i zostaną wybrane nowe władze. W tym wydarzeniu będzie brać udział czterech delegatów z Polskiego Związku Niewidomych.

W dniach 25 i 26 czerwca odbędzie się Globalna Konferencja Technologii i Dostępności (GTAC), gdzie eksperci w dziedzinie dostępności i technologii spotykają się, aby dyskutować o korzyściach płynących z najnowszych rozwiązań w zakresie integracji i dostępności.

Natomiast od 28 do 30 czerwca zostanie zorganizowanych ponad 30 webinariów, w których udział mogą wziąć wszyscy chętni. Organizatorzy zapraszają do udziału w szkoleniach poruszających takie temat jak m.in.: nowe trendy technologiczne, edukacja włączająca, rodzicielstwo, COVID-19, zmiany klimatyczne, rozwój miast. Spotkania będą się odbywać z tłumaczeniem na: angielski, francuski i hiszpański. Nie ma limitu uczestników i każdy może wziąć udział po zarejestrowaniu się.

Rejestracji można dokonać na stronie: https://www.worldblindnesssummit.com/en/inscription

Program wszystkich wydarzeń dostępny jest na stronie: https://www.worldblindnesssummit.com/en/schedule/program.

Światowa Unia Niewidomych (WBU) zrzesza ponad 250 organizacji członkowskich w 190 krajach. Opowiada się za równymi szansami dla wszystkich i zapewnieniem osobom niewidomym i słabowidzącym możliwości pełnego uczestnictwa w każdym aspekcie życia.

Fot. WBU