Treść artykułu

Senator Marek Plura w trakcie udzielania wywiadu.

Z żalem żegnamy

Z przykrością informujemy, że w dniu 21 stycznia br. zmarł senator Marek Plura. Polityk ze Śląska miał 52 lata. Aktywnie działał na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz swojej małej śląskiej ojczyzny.

Piastował mandat senatora X kadencji z okręgu katowickiego. Sprawował mandat posła na Sejm VI i VII kadencji oraz posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Polityk od dziecka cierpiał na postępujący zanik mięśni. Poruszał się na wózku elektrycznym. Zarażał optymizmem, pracowitością i oddaniem, był wzorem, jak pięknie żyć mimo przeciwności losu.

W izbie wyższej był wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się we wtorek, 24 stycznia, o godz. 13.00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Z ogromnym smutkiem żegnamy tak wspaniałego człowieka. Cześć jego pamięci.