Treść artykułu

rząd zapalonych świeczek na ciemnym tle

Z ŻALEM ŻEGNAMY

Z żalem informujemy, że 26 stycznia zmarł Józef Mendruń (1939-2021), założyciel Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, współtwórca Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” (prezes zarządu), a jednocześnie przez wiele lat członek najwyższych władz Polskiego Związku Niewidomych. Długoletni kierownik Działu Tyflologicznego Zarządu Głównego PZN. Redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Tyflologiczny”. Inicjator i wykonawca licznych publikacji dotyczących problematyki niewidomych.

O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy w kolejnej informacji.

Cześć jego pamięci!

Fot. Pixabay