Treść artykułu

Wolontariusze nagrodzeni

Na gali Fundacji Santander, która odbyła się 3 grudnia w Teatrze Capitol w Warszawie, wybrano najlepszych wolontariuszy spośród pracowników banku, a także doceniono najważniejsze projekty społeczne. Specjalne podziękowania otrzymała koordynatorka cyklu koncertów w ciemności – inicjatywy, której partnerem społecznym był Polski Związek Niewidomych.

W ten grudniowy dzień na zorganizowanej przez fundację uroczystości zebrało się kilkudziesięciu pracowników Banku Santander. Wydarzenie to było podziękowaniem za dobrą pracę wykonaną przez wolontariuszy, pracowników banku.

– W tym roku fundacja pomogła ponad 40 000 beneficjentów, wsparła też dzięki udzielonym grantom 115 organizacji. Ponad 2000 wolontariuszy zrealizowało w tym roku 200 akcji społecznych, a do końca roku zaplanowano udział łącznie w 250 inicjatywach. Jak widać, działamy z dużym rozmachem – mówiła Marzena Atkielska, prezes Fundacji Santander.

Na gali nagrodzono najlepsze inicjatywy społeczne podejmowane przez wolontariuszy Santandera. Wyróżnione zostały koordynatorki takich projektów jak: „Serce od serca” (szycie poduszek w kształcie serc dla pacjentek cierpiących na nowotwory piersi), „Kawiarenka seniorów” (miejsce spotkań starszych osób), „Dzień dziecka z wędką” (impreza dla dzieci z atrakcjami). Wybrany został najlepszy wolontariusz 2019 roku. Nagrodzono też osoby w kategorii wolontariat kompetencyjny oraz edukacyjny (prowadzenie lekcji dot. bankowości w szkołach).

Specjalne podziękowania otrzymała Małgorzata Tomaszewska, koordynatorka cyklu 11 koncertów w ciemności pt. „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” uwrażliwiających na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Na koncertach można było wysłuchać utworów artystów zmagających się z dysfunkcją wzroku, np. Jana Sebastiana Bacha, w wykonaniu muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej oraz Śląskiej Orkiestry Kameralnej, a także takich gwiazd, jak Waldemar Malicki czy Krzesimir Dębski. W trakcie każdego występu przedstawiciele PZN opowiadali słuchaczom o życiu osób niewidomych i słabowidzących, o ich doświadczeniach i trudnościach. W trakcie wydarzeń zbierano też „cegiełki” na rzecz PZN.

– Dla mnie to była niezwykła przygoda. Przygoda osobista – powrót do muzyki. Ale też przygoda spotkania z drugim człowiekiem – osobą z niepełnosprawnością wzroku. Spodobało mi się takie działanie i na pewno będę je kontynuować – zapewniała Małgorzata Tomaszewska.

Fundacja Santander działa od 1997 roku, realizuje takie programy grantowe jak: „Bank młodych mistrzów sportu”, „Tu mieszkam, tu zmieniam”, „Bank dziecięcych uśmiechów”, „Bank ambitnej młodzieży”, oraz koordynuje projekty: „Klub Płomyka”, „Program stypendialny”, „Happy Senior”. Organizacja wspiera również oddolne inicjatywy pracowników dotyczące potrzeb lokalnych społeczności realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego.