Treść artykułu

Idzie ulicą kilka osób niewidomych, jedna z psem przewodnikiem

UE dofinansuje szkolenia psów przewodników

Unia Europejska przeznaczy 11,5 mln zł na projekt „aPSYstent”, w ramach którego do 30 września 2023 r. zostanie wyszkolonych i przekazanych do osób z niepełnosprawnością wzroku 48 psów przewodników. Całkowita wartość projektu wynosi 12,2 mln zł.

Głównym celem projektu jest budowa systemu szkolenia psów, co pozwoli zwiększyć ich liczbę w ciągu najbliższych kilku lat. Istotne jest także wyszkolenie nowych instruktorów – obecnie jest ich zbyt mało, by wytresować odpowiednią liczbę zwierząt.

– Ważne jest także podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej roli i pracy psa przewodnika. Liczymy, że dzięki temu projektowi zwiększy się popularność i dostępność tego rodzaju wsparcia. Edukację zaczniemy od uczniów szkół podstawowych, dla których zostały opracowane scenariusze lekcji – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Do tej pory w ramach projektu powstały normy dotyczące systemu szkoleń i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników, udało się zakupić zwierzęta i rozpocząć ich szkolenie, a także przeprowadzić rekrutacje wolontariuszy–trenerów.

Projekt „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” (w skrócie „aPSYstent”) realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Polskim Związkiem Niewidomych, Fundacją na rzecz Osób Niewidomych LABRADOR PIES PRZEWODNIK, Fundacją „PIES PRZEWODNIK” oraz Fundacją VIS MAIOR.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Fot. Shutterstock