Treść artykułu

Udało się!

Pierwszy zjazd uczestników projektu zaplanowaliśmy w dniach 16-18.10.2020 r. Początkowo zajęcia zostały zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, jedynym miejscu w Polsce w którym można przeprowadzić zajęcia w pracowni tyfloakustycznej, pracę z rejestratorami dźwięków i dokonywanie nagrań binauralnych, tworzyć pomoce dydaktyczne do nauki orientacji przestrzennej, przeprowadzić ćwiczenia w parku orientacji przestrzennej i w ogrodzie zmysłów. Niestety ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne w Ośrodku od 1.09.2020 r. okazało się to niemożliwe. Dyrektor Ośrodka zaproponował, że udostępni na potrzeby szkolenia zarówno specjalistów jak i specjalistyczny sprzęt, który będzie można przewieść do Warszawy. Zdecydowaliśmy się na taką formę zajęć. Niestety na tym etapie musieliśmy zrezygnować z planów.

W dniu 15.10.20 r. wykładowcy poinformowali nas, że Sanepid w Ośrodku w Owińskach wykrył zakażenia COVID-19. Warszawa, tak jak cała Polska, znalazła się w czerwonej strefie. W związku z tym odwołaliśmy zjazd.

Zdecydowaliśmy się na przygotowanie i przeprowadzenie wykładów w formie zdalnej. Kadra szkoleniowa przygotowała materiały wykładowe w postaci plików audio i pliku tekstowego, które zostały umieszczone na platformie szkoleniowej. Uczestnicy mogli wielokrotnie przesłuchać i przeczytać materiały w dogodnej porze. Zorganizowaliśmy również wykład online w czasie rzeczywistym. Ponadto, jako uzupełnienie wykładów, wykładowcy pełnili dyżur telefoniczny odpowiadając na pytania uczestników związane z tematyką wykładów.

Tematy wykładów:

  • Zagadnienia wprowadzające;
  • Aplikacje Seeing Assistant.
  • Podstawowe informacje o pozycjonujących systemach satelitarnych: GPS, Galileo, Beidou, GLONASS;
  • Systemy satelitarne a mapy terenów;
  • Kluczowe elementy map: punkty, linie, obszary, węzły;
  • Aplikacja Seeing Assistant Move – najważniejsze elementy: monitorowanie, śledzenie, sprawdzanie lokalizacji na żądanie, bazy, trasy, źródła punktów (OSM, mapy Apple i Google);
  • Ustawienia aplikacji SAM: częstotliwość komunikatów, promień monitorowania, kont monitorowania, opisy skrzyżowań, oznajmianie kierunków.
  • Prezentacja aplikacji Seeing Assistant AlarmGPS – najważniejsze pojęcia: monitorowanie, alarmy, źródła punktów.
  • Prezentacja niektórych funkcji przydatnych w orientacji przestrzennej w aplikacji Seeing Assistant Home: wykrywanie tekstu, lupa, rozpoznawanie kodów kreskowych i QR;
  • Inne przydatne aplikacje i funkcje służące orientacji przestrzennej osób z dysfunkcjami wzroku.

Ponadto uczestnicy projektu wypełnili ankieta, która pozwoli wykładowcom zorientować się w poziomie ich wiedzy i przełoży się na dostosowanie poziomu i zakresu przekazywanej wiedzy podczas ćwiczeń.

Bardzo cieszymy się, że choć taką część projektu udało się zrealizować w 2020 r. Cieszymy się również z tego, że PFRON wyraził zgodę na przedłużenie czasu realizacji projektu do końca września 2021 r.

Dziękujemy zarówno wykładowcom jak i uczestnikom za włożenie dużo trudu w realizacje tej części projektu. Mamy nadzieję, że kolejne zajęcia będą mogły odbyć się w realu.

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN