Treść artykułu

Na stole leży obraz a na nim pędzel

Tyflografiki i nie tylko na wystawie Nikifora w Warszawie

Muzeum Etnograficzne w Warszawie prezentuje wystawę Nikifora, jednego z najbardziej znanych malarzy nieprofesjonalnych na świecie. Dla osób niewidomych i słabowidzących przygotowano specjalną ofertę – tyflografiki, audiodeskrypcje oraz oprowadzanie po wystawie. Ekspozycja będzie trwać do 27 lutego 2022 roku.

Nikifor był Łemkiem, synem ubogiej głuchej kobiety, żył w trudnych warunkach i zmagał się z wieloma problemami.  Niewątpliwie jednak miał talent, na którym poznali się inni artyści. Jego wystawę zorganizowano we Lwowie w 1931 roku, a w kolejnym roku jego prace pokazano na wystawie zbiorowej w Paryżu.

Na ekspozycji zaprezentowano ponad 130 dzieł Nikifora, z których ponad 100 pochodzi z kolekcji własnej muzeum w Warszawie. Na wystawie zaprezentowano też dzieła z kolekcji Alfonsa Karnego. Tym cenniejsze, że rzadko eksponowane. Wystawa przedstawia przekrojowo dorobek malarza. Obejmuje również wszystkie podejmowane przez niego tematy: pejzaż, architekturę miejską i fantastyczną, dworce kolejowe, wnętrza świątyń i sklepów, postacie świętych.

Nikifor – Epifaniusz Drowniak urodził się w 1895 roku w Krynicy. Zwracano się do niego Nikifor, sam też tak o sobie mówił i tak podpisywał swoje obrazy. Był niewielkiego wzrostu, wątłego zdrowia, słabosłyszący i niewyraźnie mówiący. Samotny, żyjący na marginesie, często bez środków do życia, miał jednocześnie ogromny hart ducha i siłę przetrwania. W 1930 roku pracami Nikifora zainteresował się lwowski artysta Roman Turyn, a także malarze z kręgu Komitetu Paryskiego. W kolejnych latach prace Nikifora pokazywano na wystawie we Lwowie i Paryżu. W czasach współczesnych artysta jest tak znany, że jego prace prezentowane są na całym świecie.

Wystawa jest dostępna dla osób niewidomych i słabowidzących. Na stronie muzeum znajdują się audiodeskrypcje prezentujące wystawę i obiekty: https://ethnomuseum.pl/wystawy/nikifor-malarz-nad-malarzami-2/. Co więcej, do kilku wybranych dzieł przygotowywano tyflografiki pozwalające zapoznać się z obrazami. Planowane jest również oprowadzanie dla osób niewidomych organizowane przez Fundację Wielozmysły. Więcej informacji na stronie: https://ethnomuseum.pl/wystawy/nikifor-malarz-nad-malarzami-2/

Źródło: PME

Fot. Unsplash