Treść artykułu

Szkolenia z obsługi telefonu dotykowego

Bardzo intensywnie prowadzimy szkolenia z obsługi telefonu dotykowego. 5 osób zakończyło indywidualne szkolenia a kolejne 15 jest w trakcie nauki.

Zaczęliśmy dopiero w czerwcu a już w tej chwili mamy komplet chętnych to jest 30 osób i zgłoszenia przyjmujemy tylko na listę rezerwową.

Większość osób, oprócz podstawowych funkcji telefonu, uczy się posługiwać różnymi aplikacjami dedykowanymi osobom z problemami wzroku oraz do komunikacji tj. pakiet Seeing Assistant, DotWalker, mapy Google, TapTapSee, Go2Stop, Facebook, Messenger etc.

Kilka osób aplikowało również o dofinansowanie do zakupu telefonu do programu Aktywny Samorząd – wiemy już o pierwszych pozytywnych wynikach.

Mamy nadzieję, że to nie koniec i w przyszłym roku pojawią się kolejna szansa na szkolenia.

Anna Leszczyńska
Centrum Rehabilitacji