Treść artykułu

Stanowisko Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przekazała do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz stanowisko w sprawie wyposażenia przejść ulicznych w sygnalizację dźwiękową na terenie Dzielnicy Mokotów.

Rada Dzielnicy uważa, że duże niebezpieczeństwo dla osób niewidomych i słabowidzących stanowią przejścia:

  • przy ul. Piławskiej (na wysokości ul. Dworkowej i ul. Rakowieckiej),
  • przy ul. Goworka (na wysokości ul. Rakowieckiej),
  • przy placu Unii Lubelskiej,
  • na skrzyżowaniu ul. Rakowieckiej i ul. Puławskiej.

Dotychczas Zarząd Dróg Miejskich argumentował brak udźwiękowionej sygnalizacji na ww. przejściach brakiem możliwości technicznych instalacji takiej sygnalizacji oraz niewystarczającymi środkami finansowymi.