Treść artykułu

Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji PZN, podczas wystąpienia pt. „Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących − zalecenia, przepisy, doświadczenia"

XX edycja REHA FOR THE BLIND IN POLAND już za nami!

Przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych wzięli udział w konferencji REHA w Warszawie. Prowadzili tam prelekcje, organizacja wystawiła też stoisko, na którym prezentowane były czasopisma, poradniki i inne publikacje wydawane w Instytucie Tyflologicznym PZN.

Specjaliści Polskiego Związku Niewidomych mieli swoje wystąpienia w trakcie konferencji „REHA FOR THE BLIND IN POLAND”. W część oficjalnej głos zabrała Anna Woźniak-Szymańska, prezes honorowa ZG PZN, Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN również był obecny na spotkaniu. W część konferencyjnej Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji PZN prowadziła wykład na temat „Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących − zalecenia, przepisy, doświadczenia”. Anna Lemańczyk, specjalista ds. projektów europejskich miała prelekcję na temat „Europa dostępna dla niewidomych”, w trakcie której opowiadała o międzynarodowych inicjatywach prowadzonych w naszej organizacji. Osoby zainteresowane mogły się również zapoznać z czasopismami – „Pochodnią”, „Pod Lupą”, „Promyczkiem”, „Naszymi dziećmi”, poradnikami i innymi publikacjami na stoisku przygotowanym przez pracowników Centrum Komunikacji PZN. Czytelnicy przeglądali czasopisma i dzieli się swoimi spostrzeżeniami.

Konferencja „REHA FOR THE BLIND IN POLAND” odbyła się w dniach 15–18 września br. w Warszawie. Była to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu nauki, technologii, architektury i nowoczesnej rehabilitacji. Tegoroczne hasło spotkania brzmiało „Świat otwarty dla niewidomych – autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans”. W trakcie wydarzenia odbyły się wykłady, prezentacje dotyczące rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, a także koncerty i imprezy plenerowe. Dodatkową atrakcją była wystawa technologii wspomagających dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

JR/Centrum Rehabilitacji PZN
Fot. Joanna Rodzewicz, Kamila Wiśniewska, Elżbieta Oleksiak