Treść artykułu

Słabo widzieć – co to znaczy?

Na stronie internetowej EBU pojawił się film poświęcony zwiększaniu świadomości społecznej na temat życia osób słabowidzących:

Film ten jest częścią kampanii społecznej EBU i powstał dzięki zaangażowaniu osób słabowidzących z całej Europy, które nadesłały swoje nagrania wideo, dzieląc się swoimi świadectwami, jak wygląda ich życie i czym dla nich jest niepełnosprawność wzroku.

 

W 20-minutowym filmie zaprezentowano narracyjne animacje połączone z nagraniami, w których 12 słabo widzących Europejczyków dzieli się doświadczeniem ze swojego życia.

Kilka ważnych przesłań z filmu:

  • Jest wiele małych rzeczy, które mogą mieć duży wpływ na to, jak słabowidzący korzystają z przestrzeni publicznych.
  • Informuj ludzi słabowidzących, aby wiedzieli, jak reagować i jak pomóc.

 

  • Podnoś świadomość na temat problemów z widzeniem i ich wpływu na funkcjonowanie.
  • Należy dopilnować, aby każda osoba słabowidząca w Europie miała równy dostęp do świadczonych usług i wdrożyć standardy w zakresie usług związanych z niskim poziomem widzenia w Europie.
  • Ważne jest przyjęcie jednolitego projektu dotyczącego dostępności środowiska budowanego, informacji, towarów i usług

I najważniejsze:

“Właściwie, słabe widzenie jest normalne, to nie jest dziwne, ok?”

Projekt wideo o słabym widzeniu produkcji EBU jest wspierany przez Program REC (Prawa, Równość, Obywatelstwo) Komisji Europejskiej. Może być wykorzystywany przez członków EBU w ich krajowych kampaniach promowania problemów ze wzrokiem. Jeśli chcesz dostosować film z dźwiękiem lub napisami w innym języku, skontaktuj się z biurem EBU, aby zobaczyć, czy jest to możliwe.