Treść artykułu

Uczestnicy spotkania w Parlamencie Europejskim

Rozmawiajmy o zatrudnieniu – spotkanie w Parlamencie Europejskim

9 marca br., w odpowiedzi na zaproszenie zaprzyjaźnionej z nami organizacji VIEWS International, wzięliśmy udział w spotkaniu upowszechniającym rezultaty projektu pn. „VIP-Tech-Job: Time 2 Act”, które odbyło się w Parlamencie Europejskim.

Celem tej inicjatywy było promowanie integracji i włączenia młodych osób z niepełnosprawnością narządu wzroku na rynek pracy. W trakcie wydarzenia zaprezentowano rezultaty projektu, w tym film promujący zatrudnienie kandydatów z dysfunkcją narządu wzroku.

Podczas spotkania Bárbara Martín, wiceprezes Europejskiej Unii Niewidomych, przedstawiła działania EBU na rzecz zatrudnienia młodych, podejmowane w ostatnich latach.

Z Polski, w spotkaniu wzięła udział Anna Lemańczyk z Instytutu Tyflologicznego PZN oraz Hanna Pasterny, reprezentująca organizację CRIS z Rybnika. Przypominamy, że Hanna Pasterny była jedną z pierwszych wolontariuszek, którą PZN wysłał na wolontariat zagraniczny do Belgii w 2007 r.

Mamy nadzieję, że różne inicjatywy podejmowane na szczeblu europejskim na rzecz zatrudnienia osób z dysfunkcją narządu wzroku zwiększą zrozumienie tego problemu wśród decydentów i wpłyną na poprawę jakości życia osób niewidomych i słabowidzących.