Treść artykułu

Klocki z symbolami niepełnosprawności

Rehabilitacja w Okręgu Zachodniopomorskim PZN

Okręg Zachodniopomorski PZN prowadzi projekt, w ramach którego oferowane są usługi rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dysfunkcją wzroku należących do OZ PZN.

Projekt pt. „Rehabilitacja – szansą na lepsze jutro – prowadzenie rehabilitacji ciągłej osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa zachodniopomorskiego” realizowany będzie do 31.03.2022 r.

W ramach projektu oferowane są:

  • indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;
  • indywidualne zajęcia tyfloterapeutyczne;
  • indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;
  • indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;
  • indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;
  • indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologii;
  • grupowe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Do projektu mogą się zapisać osoby, które:
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – beneficjenci powyżej 16 roku życia;
– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wzrokowej z tytułu narządu wzroku – dzieci do 16 roku życia;
– mieszkają na terenie województwa zachodniopomorskiego;
– należą do Okręgu Zachodniopomorskiego PZN.

Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, konsultacje umawiane są indywidualnie.

Fot. Shutterstock