Treść artykułu

Ujęcie na ręce osoby piszącej na klawiaturze dla niewidomych

Rehabilitacja w Okręgu Zachodniopomorskim PZN

Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku mogą skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych i poradnictwa specjalistycznego w placówce Okręgu Zachodniopomorskiego PZN w Szczecinie. Zainteresowani powinni kontaktować się z biurem pod numerem telefonu: 91 433 83 38.

Projekt realizowany do 31 marca 2025 roku ma nazwę „Mogę wszystko – prowadzenie rehabilitacji ciągłej oraz poradnictwa specjalistycznego dla osób z dysfunkcją wzroku, ich rodziców i opiekunów z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności, we wszystkich sferach życia, poprzez prowadzenie ciągłego i kompleksowego wsparcia skierowanego do osób niewidomych i słabowidzących. A także wyposażenie beneficjentów, ich rodziców lub opiekunów w niezbędne informacje w zakresie specjalistycznych porad oraz przysługujących im uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej .

Osoby zainteresowane powinny się kontaktować z biurem: Okręg Zachodniopomorski PZN, ul. M.J. Piłsudskiego 37 (wejście od ul. Mazurskiej) w Szczecinie, lub dzwoniąc pod numer tel. 91 433 83 38.