Treść artykułu

Laptop na stole z włączoną stroną ze statystykami

Raport Dostępności 2021

Podczas konferencji pn. „Dostępność i użyteczność stron internetowych oraz dokumentów cyfrowych” Fundacja Widzialni zaprezentowała Raport 2021. Była to VIII edycja badania stanu dostępności serwisów internetowych administracji publicznej.

Zeszłoroczne wyniki badań wykazały, że ponad 58 proc. serwisów spełnia minimalne wymagania standardu dostępności. Fundacja postanowiła poszerzyć tegoroczny raport o dwa elementy – użyteczność i dokumenty PDF. W związku z wprowadzeniem nowości, sprawdzono 50 stron, a nie jak rok temu – ok. 90.

– Chcielibyśmy, żeby dokumenty, które pobieramy, były jasne i czytelne dla wszystkich użytkowników – tymi słowami Artur Marcinkowski, przewodniczący Rady Fundacji Widzialni, rozpoczął wydarzenie.

Łącznie przebadano 50 stron internetowych, w tym: 39 instytucji publicznych, 5 urzędów miejskich oraz 6 najważniejszych osób i instytucji. W ich całościowej ocenie brano pod uwagę nie tylko analizę ekspercką, lecz także testy z użytkownikami. Powyższa próba badawcza uzyskała wynik 36 proc. dostępności. Jest on niższy od ubiegłorocznego, ponieważ wyeliminowano ponad 20 stron ministerstw, włączonych do portalu gov.pl, które otrzymały ocenę pozytywną (dlatego też nie wzięto ich pod uwagę w badaniu).

– Jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Miejmy nadzieję, że coroczne monitoringi przyniosą zamierzony efekt – niejednokrotnie z ust ekspertów padały te słowa przy podsumowaniu wypowiedzi.

Z raportem i jego szczegółową analizą można zapoznać się na stronie: https://widzialni.org/raport-dostepnosci-2021,new,mg,6,395.

Fot. Unsplash