„Projekt Podziemie”, czyli osoby z niepełnosprawnością w warszawskim metrze

„Projekt Podziemie”, czyli osoby z niepełnosprawnością w warszawskim metrze

Jak osoby z niepełnosprawnością poruszają się w przestrzeni miejskiej? Czy środki transportu miejskiego są dostosowane do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnościami? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy szukać 17 listopada podczas akcji „Projekt Podziemie”, czyli gry miejskiej dla OzN zorganizowanej na terenie Metra Warszawskiego. Organizatorem  wydarzenia jest Fundacja Avalon we współpracy z Adventure Assistant. Akcji patronuje Metro Warszawskie, Miasto Jest Nasze oraz Radio Warszawa.

„Projekt Podziemie” to akcja, która będzie miała formę gry miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami. Wezmą w niej udział dwie drużyny pod opieką wykwalifikowanych opiekunów. Zadaniem uczestników będzie jak najszybszy przejazd z dwóch  punktów metra, czyli stacji Wilanowska i Stare Bielany do stacji Centrum Nauki Kopernik. Na graczy czekają liczne misje, których wykonanie będzie wymagało korzystania z infrastruktury metra oraz komunikacji z innymi pasażerami i udzielania im instruktażu dotyczącego pomocy OzN. Celami „Projektu Podziemie” są: edukacja osób z niepełnosprawnością w zakresie korzystania z przestrzeni miejskiej, przetestowanie przestrzeni metra pod kątem ich potrzeb oraz zwrócenie uwagi pełnosprawnych pasażerów na obecność OzN w środkach komunikacji miejskiej.

Plakat akcji: "Osoby z niepełnosprawnością w Metrze Warszawskim"

– Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają obawy przed samodzielnym korzystaniem ze środków transportu miejskiego. Obawy te potęgują nie tylko przeszkody architektoniczne, takie jak schody czy progi, ale również  lęk przed poproszeniem innych o pomoc – komentuje asystent osób z niepełnosprawnościami  i twórca Adventure Assistant – inicjatywy partnerskiej „Projektu Podziemie” – Krzysztof Myślicki.

„Projekt Podziemie” to pierwsza z  cyklu akcji organizowanych w przestrzeni miejskiej przez Fundację Avalon we współpracy z Adventure Assistant, mających na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami, likwidację barier infrastrukturalnych i społecznych oraz edukację pełnosprawnej części społeczeństwa w zakresie wspierania OzN w przestrzeni miejskiej.

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym to ogólnopolska organizacja pozarządowa non-profit, będąca organizacją Pożytku Publicznego (OPP), która niesie pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym w leczeniu, rehabilitacji, spełnianiu marzeń, usamodzielnieniu się, integracji z resztą społeczeństwa oraz w różnych aspektach codziennego życia. Fundacja działa od 2006 roku.