Treść artykułu

Na stole znajduje się otwarty laptop, ktoś pisze na klawiaturze komputera.

Konsultacje do programu „Aktywny samorząd”

PFRON zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r.

Aktualnie obowiązującą treść programu jest dostępna na stronie internetowej PFRON-u w zakładce: O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie – „Aktywny samorząd” – Dokumenty programowe – „Aktywny samorząd” – treść programu.

Uwagi i propozycje do programu można zgłaszać do 9 grudnia 2019 r. poprzez Formularz zgłaszania uwag (doc 35 KB), który należy wysłać na adres mailowy: programy@pfron.org.pl.