Treść artykułu

Grupa osób tworzy krąg symbolizujący wspólne działanie

Program „Aktywny samorząd” z większym budżetem

Na program „Aktywny samorząd” w tym roku przeznaczono wyższą niż dotychczas kwotę 182 mln zł. Środki przeznaczone są na likwidację barier ograniczających aktywność edukacyjną, zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

− W tym roku przekazujemy rekordowe kwoty samorządom, by realizowały inicjatywy lokalne, zabezpieczając konkretne potrzeby osób z niepełnosprawnościami − mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON − tym działaniom służy m.in. program „Aktywny samorząd”.

Wyższa kwota przeznaczona na realizację programu pozwoliła zwiększyć maksymalne sumy dofinansowań do zakupu wózka o napędzie elektrycznym (do 25 tys. zł), zakupu sprzętu elektronicznego (do 24 tys. zł – dla osoby niewidomej, do 7 tys. zł dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych, do 7,5 tys. zł dla osoby z dysfunkcją wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, do 4 tys. zł dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy), skutera o napędzie elektrycznym (do 7,5 tys. zł) oraz na pokrycie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie czesnego do 4 tys. zł za semestr) czy zapewnienia opieki dla osoby zależnej (do 300 zł miesięcznie).

Do 10% zmniejszono natomiast wymagany udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku oraz do 25% – udział własny przy dofinansowaniu zakupu skutera o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka.

Program składa się z trzech Modułów. Moduł I to dofinansowanie działań likwidujących bariery: transportową, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu, a także dofinansowanie opieki nad osobą zależną. Moduł II obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Natomiast Moduł III to finansowanie kosztów szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych w zakresie problematyki niepełnosprawności.

Realizatorami Modułu I i II są jednostki samorządu powiatowego. Moduł III zaś jest realizowany przez PFRON w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wnioski w ramach Modułu I należy składać do 31 sierpnia danego roku, zaś w Module II w dwóch turach: I tura do 31 marca i II tura do 10 października danego roku realizacji programu.

Źródło: PFRON

Fot. Shutterstock