Prace zrealizowane we wrześniu

Opracowano wstępny plan szkoleń, doszkalania oraz warsztatów dla instruktorów i aplikantów na trenerów. Wymagało to wielu kontaktów drogą mailową oraz telefoniczną z partnerami w celu ustalania dogodnych terminów dla wszystkich uczestników. Przygotowano wstępny program szkoleń zgodnie z treściami zawartymi w standardach. Rozpisano szkolenia na 8 spotkań dla aplikantów i 2 spotkania: jedno doszkalające oraz warsztaty dla instruktorów. Nawiązano kontakt z ekspertem zagranicznym i podjęto negocjacje na temat możliwości uczestnictwa w doszkalaniu instruktorów oraz wyboru odpowiedniego terminu.

Niezwykle dużo trudności sprawia ustalenie dogodnych dla wszystkich terminów szkoleń oraz doszkalania.