Prace zrealizowane w październiku

Opracowaliśmy plan szkoleń teoretycznych dla aplikantów na trenerów oraz spotkania warsztatowego dotyczącego nowych standardów. Przygotowywano organizacyjnie to szkolenie – pisma do uczestników, hotelu. Kontaktowaliśmy się drogą mailową oraz telefoniczną z innymi opiekunami merytorycznymi partnerów w celu potwierdzenia przesuniętych terminów. Gotowy program szkoleń powstał zgodne ze standardami. Ustalono z ekspertem zagranicznym ostateczny termin wizyty oraz rozpoczęto dyskusję na temat obszaru merytorycznego, który będzie poruszany na szkoleniu instruktorów z ekspertem zagranicznym.

Przygotowywano także zapytania ofertowe dotyczące hotelu, wykładowców na szkolenia, które odbędą się w listopadzie.

Centrum Rehabilitacji