Treść artykułu

Ręka dotyka napisu w brajlu

Podziel się opinią dotyczącą oznakowania produktów

Obecnie wszystkie opakowania leków oznaczane są brajlem. Jednak naszym zdaniem również inne produkty powinny zostać oznakowane w dostępny dla osób niewidomych i słabowidzących sposób. Na jakich artykułach najbardziej brakuje Państwu informacji? W jaki sposób powinny być oznaczone? Jesteśmy ciekawi, jakie mają Państwo zdanie na ten temat, dlatego prosimy o odpowiedź na kilka pytań.

1. Jakie kategorie produktów w pierwszej kolejności powinny zostać oznaczone? Produkty chemiczne, spożywcze, inne, jakie?

2. Jakie oznaczenia są najbardziej właściwe:

  • napisy w brajlu,
  • informacje zawarte w kodzie kreskowym, odczytywane za pomocą aplikacji w smartfonie,
  • informacje zawarte w kodzie QR, odczytywane dzięki aplikacji w smartfonie,
  • wybrane dane o produkcie z powiększoną czcionką, przynajmniej wielkości 1 cm (jeżeli zmieszczą się na opakowaniu) do odczytania za pomocą smartfonu oraz czytelne dla osób słabowidzących,
  • wybrane dane o produkcie w postaci wypukłych napisów (jeżeli zmieszczą się na opakowaniu).

3. Jakie dane na opakowaniach/etykietach są najbardziej istotne? Nazwa, data przydatności, pojemność, skład, inne, jakie?

4. Czy mają Państwo inne uwagi dotyczące charakteru opakowań/etykiet?

Odpowiedzi prosimy przesyłać do 20 stycznia br. na adres e-mail: eoleksiak@pzn.org.pl.

Centrum Rehabilitacji
Instytut Tyflologiczny PZN

Fot. Shutterstock