Treść artykułu

Podwyższenie standardów dostosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych

Dnia 15 stycznia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zorganizował spotkanie mające na celu podwyższenie standardów dostosowania obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych.

Oprócz pracowników Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego udział wzięli:

  • przedstawiciele Fundacji Integracja – Piotr Pawłowski i Jarosław Bogucki
  • przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych – Krzysztof Kotyniewicz
  • PZN reprezentowałam ja.

W czasie spotkania poinformowano nas, że Główny Urząd Nadzoru Budowlanego chce włączyć się w promocję inicjatyw mających na celu dostępność architektury dla różnych użytkowników. Przeprowadzone kontrole przez GUNB i NIK w 2017 roku mające na celu zweryfikowanie dostępności obiektów użyteczności publicznej wykazały, że 80 proc. obiektów nie spełnia wymogów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Poproszono nas o uwagi i propozycje w tym zakresie.

Ustalenia jakie przyjęto na spotkaniu:

  • na stronie GUNB powinny być zamieszczane materiały dotyczące dostępności, ponieważ strona ta jest dobrym miejscem docierania do świadomości różnych inwestorów,
  • strona GUNB powinna być wyposażona w linki do stron obecnych na spotkaniu organizacji, gdzie można znaleźć opracowane przez organizacje materiały dotyczące dostępności,
  • można byłoby ustanowić nagrodę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za dobre praktyki i rozwiązania,
  • z obecnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących zasad budowlanych i architektonicznych dobrze byłoby wybrać te, które dotyczą osób niepełnosprawnych, tak aby inwestorzy, architekci, inspektorzy nadzoru budowlanego mogli w jednym miejscu znaleźć wszystkie obowiązujące normy i przepisy prawa,
  • bardzo pożyteczne byłoby przeszkolenie wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania uniwersalnego z uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych,
  • konieczne jest wzmocnienie przepisów prawnych w zakresie karania za brak dostępności,
  • przy egzaminowaniu inspektorów budowlanych dobrze byłoby wprowadzić pytania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego podsumowując spotkanie zapewnili, że przygotują pismo do organizacji uczestniczących w spotkaniu w sprawie dalszego włączenia się w realizację ww. propozycji.

Elżbieta Oleksiak
Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN