Treść artykułu

Przedstawicielka PZN w trakcie rozmowy

Podcast z przedstawicielką PZN-u

Dorota Krać, prezes Okręgu Lubelskiego PZN w podcaście przygotowanym na zlecenie Europejskiej Unii Niewidomych opowiada, jakie jest życie osób niewidomych i słabowidzących w Polsce.

„Views of life” to cykl podcastów Europejskiej Unii Niewidomych (EBU), w których na temat sytuacji osób z dysfunkcją narządu wzroku wypowiadają się przedstawiciele organizacji członkowskich EBU z różnych państw. To już szósty odcinek tej serii. W wersji angielskiej można go zobaczyć na stronie: https://vimeo.com/803762804

Dorota Krać, prezes Okręgu Lubelskiego PZN i członek Zarządu Głównego, mówi o tym, czym zajmuje się w organizacji: – Wspomagamy osoby niewidome i słabowidzące w osiąganiu samodzielności. Na samodzielność składają się kwestie związane z: poruszaniem się z białą laską lub psem przewodnikiem, korzystanie z pomocy asystenta, rozwijanie umiejętności społecznych i edukacyjnych, kwestie prawne oraz zagadnienia związane z szeroko pojętą dostępnością.

Porusza też temat edukacji: – Moim zdaniem edukacja jest bardzo istotna dla osób niewidomych i słabowidzących, bo wtedy te osoby są dobrze zorientowane, o co mogą się starać i co mogą zmienić w swoim środowisku. Edukacja jest bardzo ważną kwestią, a umiejętności społeczne są przydatne w osiąganiu swoich celów. Kiedy je mamy, to nie wstydzimy się prosić o pomoc, pytać, aby uzyskać informacje, a także pomagać innym.

Przedstawicielka PZN-u mówiła również o tym, że z jednej strony w Polsce sytuacja osób z dysfunkcją narządu wzroku jest dobra, z drugiej zaś cały czas spotykają się one ze społecznymi barierami. Na przykład, najczęściej mogą one pracować w organizacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ponieważ firmy nie są przygotowane do zatrudniania osób z dysfunkcjami na wolnym rynku pracy. Według pracodawców przygotowanie stanowiska pracy to bardzo duży wysiłek. Należy zaznaczyć, że to nie jest ani bardzo drogie, ani bardzo skomplikowane, ale pracodawcy o tym nie wiedzą. Czyli teoretycznie osoby z niepełnosprawnościami mają dostęp do otwartego rynku pracy, ale w praktyce są one traktowane gorzej z powodu barier mentalnych.

− Uważam, że zadaniem na dziś jest promocja akceptacji wobec osób z niepełnosprawnościami. Akceptacja oznacza, że osoby z dysfunkcjami są częścią naszej społeczności, a nie osobami egzystującymi gdzieś obok – na zakończenie rozmowy dodała Dorota Krać.

JR/Centrum Komunikacji PZN