Treść artykułu

uczestnicy projektu siedzą przy stole i słuchają wykładu, kobieta przed nimi mówi i pokazuje coś na slajdzie za nią

Pierwszy zjazd za nami!

Za nami I zjazd szkoleniowy instruktorów czynności życia codziennego w ramach Projektu „Zrób to sam – szkolenie instruktorów czynności życia codziennego”. Ostatnie szkolenie kształcące takich instruktorów odbyło się kilkanaście lat temu. Chętnych na tę edycję zgłosiło się około 100 osób… a miejsc było tylko 16.

Do udziału w inicjatywie zaprosiliśmy pracowników jednostek Polskiego Związku Niewidomych: okręgów, ośrodków, WTZ-ów. Uczestnicy projektu są z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Ponadto program projektu opracowany jest głównie na podstawie nowo wydanego przez PZN programu „Zrób to sam. Rozwijanie samodzielności osób z niepełnosprawnością układu wzrokowego”, który większość uczestników zakupiła.

Po raz pierwszy

Pierwsze szkolenie odbyło się w dniach 2-5.09 br. W ciągu 22 godzin wykładów i ćwiczeń uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

 1. Strategie związane z nauczaniem i uczeniem się, w tym (wykład):
  • dążenie do samodzielności,
  • jak uczą się ludzie w zależności od wieku,
  • w jaki sposób niepełnosprawność narządu wzroku wpływa na procesy uczenia się,
  • wskazówki dla nauczycieli/instruktorów (omówienie etapów nauki wybranych czynności życia codziennego),
  • posługiwanie się oznaczeniami,
  • posługiwanie się programem „Zrób to sam”,
  • zapoznawanie ze sprzętem i urządzeniami.
 2. Ryzyka i zagrożenia związane z wykonywaniem czynności życia codziennego – wykład.
 3. Adaptacja przestrzeni dla osób z uszkodzonym wzrokiem związana z wykonywaniem czynności życia codziennego – wykład.
 4. Metody i sposoby oceny umiejętności w zakresie czynności życia codziennego osoby z problemami wzroku – wykład.
 5. Wykorzystanie nowych technologii w nauce czynności życia codziennego – wykład i ćwiczenia.
 6. Znajomość i rozumienie pojęć, w tym:
  • znajomość i zrozumienie pojęć przestrzennych,
  • znajomość i zrozumienie pojęcia czasu.

Przypominamy, że program projektu obejmuje 122 godziny, w tym: 20 godzin wykładów, 78 godzin ćwiczeń, 8 godzin praktyk i 16 godzin wsparcia indywidualnego.

Mamy nadzieję, że uda nam się pogodzić wolne terminy wykładowców i uczestników i wkrótce odbędzie się kolejny zjazd.

Centrum Rehabilitacji IT PZN

Fot. Centrum Rehabilitacji IT PZN