Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe

W dniach 6-8 lutego b.r. odbyło się w siedzibie Instytutu Tyflologicznego w Warszawie pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu „Ponad barierami i granicami” realizowanego przez PZN we współpracy z Austriackim Związkiem Niewidomych oraz z belgijską organizacją VIEWS.

Było to pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu. Podczas tego spotkania Partnerzy ustalali zasady współpracy, omawiali program szkoleń, które będą realizowane w ramach projektu oraz inne bieżące sprawy związane z realizacją projektu.