Treść artykułu

Niewidoma młoda kobieta przechodzi obok budynku

Okręg Zachodniopomorski PZN zaprasza do projektu rehabilitacyjnego

Okręg Zachodniopomorski PZN zaprasza do udziału w projekcie rehabilitacyjnym współfinansowanym ze środków PFRON. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe posiadające orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, konsultacje umawiane są indywidualnie z uczestnikami.

Proponowane formy wsparcia:

 • indywidualne konsultacje rehabilitacyjne;
 • indywidualne zajęcia tyfloterapeutyczne;
 • indywidualne zajęcia z zakresu czynności samoobsługowych i sporządzania posiłków;
 • indywidualne zajęcia z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego, bezpiecznego poruszania się;
 • indywidualny trening umiejętności psychospołecznych w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością;
 • indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologii;
 • grupowe zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.

Wybór zajęć uwzględnia indywidualne preferencje i potrzeby beneficjentów.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby:

 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – beneficjenci powyżej 16.r.ż.;
 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wzrokowej z tytułu narządu wzroku – dzieci do 16.r. ż.;
 • zamieszkanie na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • mające przynależność do Okręgu Zachodniopomorskiego PZN.

Działanie będzie realizowane do 31.03.2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 91-433-83-38.