O projekcie

TYFLOPOLIS (gr. typhlos – niewidomy, polis – miasto)

W okresie od 4 września 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku Polski Związek Niewidomych we współpracy z m.st. Warszawa oraz partnerem – Fundacją Szansa dla Niewidomych – uczestniczył w projekcie Virtualna Warszawa.

Projekt na razie jeśli chodzi o udział PZN się zakończył, ale w jego wyniku powstały ciekawe materiały, dlatego jest w projektach realizowanych, żeby zainteresowane osoby mogły korzystać z nich.

Jeśli chodzi o miasto st.. Warszawa projekt jest na etapie wdrażania. Prace wdrożeniowe będą polegać na testowaniu funkcjonalności kolejnych aplikacji ważnych z perspektywy odbiorcy, np. dokładność nawigacji, otrzymywanie informacji nt. wybranych obiektów turystycznych, urzędów, wyznaczanie trasy pomiędzy obiektami.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia osób z dysfunkcją wzroku mieszkających w Warszawie oraz podniesienie atrakcyjności m.st. Warszawy dla jego mieszkańców oraz turystów.

Miasto st. Warszawa chce stworzyć mobilną aplikacje dla osób z dysfunkcją wzroku, która pomoże każdemu odnaleźć interesujące go punkty w mieście, załatwić sprawę w urzędzie oraz sprawdzić, gdzie w danym momencie znajduje się oczekiwany pojazd komunikacji miejskiej.

Projekt był współfinansowany ze środków m.st. Warszawy