Treść artykułu

Zdjęcie składa się z 4 grafik, na trzech są niewidomi z białymi laskami, a na jednej - budynek PZN na Konwiktorskiej.

O jubileuszu PZN na stronach międzynarodowych

Polski Związek Niewidomych świętuje w tym roku 70-lecie swojego istnienia. To czas wielu niezapomnianych wydarzeń, inicjatyw i intensywnej pracy. Materiał o historii Związku został umieszczony na stronach międzynarodowych organizacji osób z dysfunkcją wzroku – European Blind Union i World Blind Union.

Polski Związek Niewidomych to organizacja działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, największa w Polsce. Dzięki sieciowej strukturze jest obecna w każdym województwie i powiecie. Niesie wszechstronną pomoc osobom z dysfunkcjami wzroku oraz ich bliskim. W kołach i okręgach PZN można dowiedzieć się o możliwych rozwiązaniach i sposobach wsparcia dla osób z dysfunkcjami wzroku. Tam też organizowane są różnego rodzaju szkolenia rehabilitacyjne.

O historii naszej organizacji mogą przeczytać osoby niewidome i słabowidzące z całego świata. Informacje umieszczono w newsletterze Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) oraz na profilach w social mediach Międzynarodowej Organizacji Osób Niewidomych (WBU).

Linki do stron:

http://www.euroblind.org/newsletter/2021/may/en/polish-association-blind-has-existed-70-years,

https://www.facebook.com/BlindUnion