Treść artykułu

Numery telefonów uruchomione przez TP S.A.

Telekomunikacja Polska S.A. uruchomiła dwa numery telefonów – 118 888, 118 000 – które mogą się przydać gdy poszukujemy aktualnych informacji.

118 888 informacja o numerach telefonów przeznaczona dla osób niepełnosprawnych – pod tym numerem można uzyskać informacje teleadresowe firm i instytucji oferujących udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Dostępne są również informacje na temat danych teleadresowych firm, instytucji i organizacji, które mogą być pomocne dla osób niepełnosprawnych, np.:

 • firmy z branży – lecznictwo i farmacja, sprzęt rehabilitacyjny (sprzedaż detaliczna, hurtownie),
 • gabinety rehabilitacyjne, terapia zajęciowa (hydroterapia, hipoterapia),
 • fundacje i organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne.

Usługa dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 9-17. Koszt połączenia w sieci TP: jak za połączenie lokalne (zależnie od planu telefonicznego tp).

118 000 to głosowy serwis informacyjny, gdzie przez całą dobę 7 dni w tygodniu uzyskamy następujące informacje:

 • aktualne dane teleadresowe firm i instytucji oraz numery telefonów abonentów prywatnych tp, którzy wyrazili na to zgodę,
 • kody pocztowe miast i poszczególnych ulic,
 • rozkłady jazdy: PKP i autobusów (PKS i prywatni przewoźnicy),
 • numery telefonów i adresy służb alarmowych, pogotowia oraz dyżurujących aptek i szpitali,
 • numery telefonów i adresy placówek medycznych, a także ich specjalizacje i rodzaje świadczonych usług,
 • informacje dotyczące funkcjonowania urzędów i instytucji publicznych w Polsce,
 • informacje o repertuarach kin i teatrów, wystawach, ekspozycjach, imprezach plenerowych i koncertach w największych miastach w Polsce,
 • ofertę placówek turystycznych i gastronomicznych takich jak hotele, pensjonaty, restauracje,
 • informacje z branży motoryzacyjnej (pomoc drogowa, wulkanizacja opon, mechanika pojazdowa, stacje obsługi pojazdów, itp.),
 • numery telefonów i adresy całodobowych placówek handlowo-usługowych (np. pogotowie weterynaryjne),
 • numery telefonów i adresy banków oraz lokalizację bankomatów,
 • bieżące i archiwalne kursy walut,
 • wyniki gier liczbowych, np. Duży Lotek,
 • lokalizację ulic i obiektów użyteczności publicznej.

Usługa dostępna jest z sieci TP i nie wymaga aktywacji. Liczba informacji, którą można uzyskać w trakcie jednego połączenia jest nieograniczona, a obsługa prowadzona jest także w języku angielskim i niemieckim. Opłata za minutę połączenia wynosi 1,69 zł (2,06 zł z VAT) niezależnie od planu telefonicznego TP.