Treść artykułu

Uczestnicy spotkania w Florencji podczas prac projektowych

W PZN rusza nowy europejski projekt

Polski Związek Niewidomych rozpoczął realizację kolejnego dwuletniego projektu dofinansowanego ze środków programu Erasmus+. W dniach 67 czerwca we Florencji odbyło się spotkanie inaugurujące działania projektowe w partnerstwie z oddziałem toskańskim Włoskiego Związku Niewidomych i Słabowidzących oraz Centro Machiavelli.

Pomysł na projekt „DIGIVETT4VIP” zrodził się w nowej dla wszystkich sytuacji, pandemii, kiedy wielu pracowników, w tym osoby niewidome, pracowało zdalnie. Okazało się wtedy, że taka działalność, przy odpowiednim wyposażeniu stanowiska pracy, może być w pełni efektywna i satysfakcjonująca, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Tytuł roboczy projektu – „Brakujący element” – odnosi się do problemów technicznych, które mogą pojawić się podczas pracy zdalnej niewidomego pracownika.

Głównym celem włosko-polskiego przedsięwzięcia jest wypracowanie instrukcji dla informatyków i innych specjalistów wspierających od strony technicznej pracujące zdalnie osoby z dysfunkcjami narządu wzroku w zakresie sprawnego udzielania wsparcia technicznego na odległość. Pomoc taka może być świadczona, zarówno przez pracodawców, organizacje działające na rzecz osób niewidomych oraz inne zainteresowane podmioty.

Wsparcie może być udzielane pracownikom, ale również szerzej, osobom, które używają w domu sprzętu elektronicznego do celów osobistych, np. do robienia zakupów, obsługi konta bankowego, kontaktów społecznych itp.

W spotkaniu we Florencji z ramienia PZN wziął udział prezes ZG PZN – Andrzej Brzeziński oraz koordynatorka projektu – Anna Lemańczyk.

Zakończenie działań projektowych przewidziano na luty 2024 r.

Anna Lemańczyk
Instytut Tyflologiczny PZN