Nauka przez zabawę – „uDOSTĘPniacze”

Nauka przez zabawę – „uDOSTĘPniacze”

Uczniowie klas 4–7 szkół podstawowych z całej Polski mogą zaproponować rozwiązania służące likwidacji barier. Wystarczy zgłosić się do konkursu „uDOSTĘPniacze”, realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z agencją PRownia – Sztuka Relacji s.c.

Inicjatywa ma uwrażliwiać i podnosić świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami), oraz barier, jakie napotykają w otaczającej przestrzeni.

Uczniowie (max. 10-osobowa grupa), pracując zespołowo pod kierownictwem nauczycieli, mogą zaproponować rozwiązanie służące likwidacji barier. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy na temat pojawiających się w otoczeniu przeszkód, które utrudniają codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami. Jednocześnie należy zaproponować sposób usunięcia barier. Praca może mieć dowolną formę: plastyczną, zdjęciową lub filmową. Więcej informacji, np. na temat wymogów technicznych w zakładce: Prace Konkursowe.

Szkołę można zgłosić od 9.05. 2019 r. do 18.05.2019 r., uzupełniając formularz dostępny w zakładce Zgłoś Szkołę. Decyduje poprawność i kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie:  http://udostepniacze.miir.gov.pl/.