Treść artykułu

Puchary - nagrody ustawione na stoliku

Nagroda za pracę na rzecz osób niewidomych

Krystyna Kaczorowska, prezes Koła Powiatowego PZN w Grudziądzu została uhonorowana Nagrodą im. Władysława Winnickiego za pracę na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Jak podaje Okręg Kujawsko-Pomorski PZN Krystyna Kaczorowska zasłużyła się dla środowiska osób z dysfunkcją wzroku. Od 30 lat pełna wigoru, serdeczności i nowych pomysłów zaraża kolejne pokolenia potrzebą niesienia bezinteresownej pomocy osobom z niepełnosprawnością wzroku, ich rodzinom i przyjaciołom. Dziękujemy Pani Krystyno za taką postawę! 

Wyróżnienie upamiętnia dorobek Władysława Winnickiego, który był na terenie znaną postacią w Bydgoszczy, orędownikiem spraw niewidomych, współorganizatorem jednolitej organizacji niewidomych. Całą energię, doświadczenie i entuzjazm spożytkował on na pomoc osobom niewidomych. Starsze pokolenie, mimo upływu lat, pamięta dzieło Władysława Winnickiego. „Nieść pomoc towarzyszom niedoli, zrzeszać ich we własnej organizacji, organizować dla nich pracę, polepszać byt materialny ich rodzin” – to ważne zadania, jakie postawił sobie Władysław Winnicki w pracy na rzecz niewidomych.

 

Fot. Pixabay