Treść artykułu

Mężczyzna przez lupę czyta i analizuje dokument

Na straży dostępności

Strażnicy dostępności” to nowy program, w którym bierze udział Polski Związek Niewidomych. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w obszarze działań monitorujących stosowanie zasad dostępności.

Realizatorami przedsięwzięcia są Polski Związek Głuchych (lider) oraz Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (partner), a Polski Związek Niewidomych, obok innych organizacji pozarządowych jest zaangażowany w projekt.

Zamierzeniem inicjatywy jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami tak, aby mogły prowadzić monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego stosowanie zasad dostępności. Poprzez liczne warsztaty oraz wsparcie organizacje zyskają niezbędne narzędzia. W trakcie pierwszego spotkania roboczego w dniu 24 marca br, rozdzielone zostały zadania dla uczestników i omówione sprawy organizacyjne.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania realizowane wspólnie przez organizacje biorące udział w projekcie:

1. Opracowanie narzędzi:

  • portal internetowy: monitoringdostepnosci.pl,
  • listy sprawdzające stosowanie dostępności (check-listy),
  • newsletter,
  • analityczne roboty internetowe sprawdzające dostępność stron internetowych.

2. Szkolenia pracowników/wolontariuszy organizacji pozarządowych:

  • szkolenie: proces legislacyjny, w tym konsultacje społeczne,
  • szkolenie: zapewnianie równości szans i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • warsztat: metodologia monitoringu tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępność.

3. Mentoring i doradztwo dla organizacji pozarządowych – wdrożenie metodologii:

  • wsparcie mentora, którego zadaniem jest wdrożenie wspólnie z organizacją metodologii monitoringu,
  • doradztwo w obszarze dostępności i monitoringu prawa – 40 godz. wsparcia dla organizacji.

4. Opracowanie poradnika Monitoring dostępności

5. Konferencja Strażnicy dostępności

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Działanie jest realizowane od 1 listopada 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

Więcej o projekcie na stronie: https://www.pzg.org.pl/straznicy-dostepnosci/

Źródło inf. Własna/PZG

Fot. Shutterstock