Treść artykułu

Na zdjęciu od lewej: Elżbieta Oleksiak (kierownik Centrum Rehabilitacji), Andrzej Brzeziński (prezes PZN), Izabela Hawryłow (sekretarz generalny PZN), Zdzisława Krupa (główna księgowa), asystent ministra Wdówika, minister Paweł Wdówik.

Minister Wdówik z wizytą w Polskim Związku Niewidomych

21 grudnia br. Polski Związek Niewidomych odwiedził minister Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło istotnych kwestii dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, jak choćby świadczeń gwarantowanych NFZ, czy systemowych rozwiązań dla ośrodków rehabilitacyjnych, było też okazją do przedstawienia struktury i oferty PZN.

Wizyta w Warszawie rozpoczęła się od oprowadzenia gościa po siedzibie PZN: biurach pracowniczych, Centrum Komunikacji PZN i redakcji wydawnictw. Kolejnym punktem na mapie zwiedzania była Tyflogaleria, gdzie minister Paweł Wdówik mógł poznać program „Laboratorium ciemności”, edukacyjnych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzonych przez specjalistów z Centrum Rehabilitacji PZN. Potem goście odwiedzili znajdującą się w tym samym budynku Czytelnię Map i Planów dla Osób Niewidomych i Słabowidzących.

Podczas spotkania nie zabrakło czasu na tradycyjną rozmowę przy stole, podczas której poruszono ważne sprawy dla organizacji, jak i dla wszystkich osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Uczestnicy omówili wiele kwestii, m.in. systemowe rozwiązania dotyczące ośrodków rehabilitacji dla osób nowo ociemniałych i tracących wzrok, czy świadczenia gwarantowane w ramach NFZ.

W spotkaniu uczestniczyli minister Paweł Wdówik wraz z asystentem, a z ramienia PZN: Andrzej Brzeziński, prezes; Izabela Hawryłow, sekretarz generalny; Anna Woźniak-Szymańska, prezes honorowy; a także Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji; Zdzisława Krupa, główna księgowa i Kamila Wiśniewska, kierownik Centrum Komunikacji.

Wizyta ministra Pawła Wdówika zakończyła się wspólnym kolędowaniem podczas Wigilii.